מן העיתונות

 

המלצה בעיתון ידיעות תל אביב

צפו המלצה על התערוכה "בלון ניסוי" בעיתון ידיעות תל אביב

balonnisuy4